Renovatievan de gevels van een schoolgebouw

Bouwheer: Ministerie van de Franse Gemeenschap

Auteur van het project:Ministerie van de Franse Gemeenschap– Algemene administratie infrastructuur.

Bijzonderheden:vernieuwing lijstwerk - renovatie – isolatievan de gevel van de binnenplaats van een school in volle activiteit.

S.A BRUDEX N.V

Bd Paepsem, 20
1070 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 245 64 00 – bx@brudex.be