BRUDEX S.A.,  een Brusselse algemene bouwonderneming heeft net zijn 30 jarig bestaan gevierd. 

Het bedrijf, het vroegere Froidecoeurs.p.r.l., werd opgericht in 1989 en kreeg na een grondige reorganisatie met andere aandeelhouders en een heroriëntering van de bedrijfsactiviteiten een nieuwe naam .

Sindsdien is BRUDEX een gevestigde waarde in Brussel en heeft het bedrijf zijn basis geconsolideerd zowel op menselijk vlak als op het structurele en financiële vlak.

Het bedrijf streeftvoortdurend naar betere prestaties in de bouwsector met op dit ogenblik een zeer uitgebreid gamma gespecialiseerde werkzaamheden in het domein van grondige renovatie en bestemmingswijziging van flatgebouwen, stabiliteit – ruwbouw – omvormingswerken –saneringswerken en afwerking van gebouwen.

Wat overheidscontracten betreft, is BRUDEX erkend voor de uitvoering van werken in de volgende klassen en categorieën:

  • Klasse 5 categorie D en subcategorie D1
  • Klasse 4 categorie C en subcategorie C1 , D21 , G5
  • Klasse 2 categorie E en G 
  • Klasse 1 subcategorie C5 en E2

S.A BRUDEX N.V

Bd Paepsem, 20
1070 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 245 64 00 – bx@brudex.be